Install Symfony 2 development environment on windows – Part 3 Konfigurera apache och installera kompositören

Detta är tredje delen i "Install Symfony 2 development environment on windows” series.
For part 4 – configuring php click here.
For part 2 – montera xampp klick here.
For part 1 – installing git click here.

Starta XAMMP kontrollpanel.

Som ni ser finns det redan några program som körs på port 80 och 443. Och suprice suprice, båda av dem är skype. Den enklaste lösningen är att konfigurera vår web-server för att köras på port 8080 i stället. För att göra att klicka på config-knappen på apache linjen och välj “apache (http.conf)”
Det finns två linjer för att uppdatera

Lyssna 80

och

Serverlokalvärd:80

ändra dem till

Lyssna 8080

och

Serverlokalvärd:8080

och spara filen.

Klicka på startknappen about samma linje som Apache

klicka på Tillåt åtkomst.

Klicka på Start på MySql och klicka tillåta åtkomst. Så nu har vi Apache med PHP och MySQL igång.

Låter konfigurera coh Path miljöer, öppna kontrollpanelen och sök efter systemet.

Klicka på “Redigera systemmiljövariabler” och då “Miljövariabler”.

Välj Path raden och klicka på Redigera.

Kontrollera att linjen innehåller något liknande

C:\Program filer (x86)\Git cmd

(C:\Program Files Git cmd för 32 bitars system)
och tillsätt

;C:\xampp php

till slutet av raden (; är en separator mellan diffent vägar) och klicka på OK hela vägen och stäng kontrollpanelen.
Öppna ett kommandotolksfönster genom att söka efter cmd och klicka på den.

Test som du kan köra php genom att skriva

php -v

du borde få något som liknar detta:

Testa att du kan köra git genom att skriva

git --version

Och du bör få något simular till:

Stäng kommandotolken.

Ladda ner kompositör installationsprogrammet för Windows från http://getcomposer.org/download/

Click next.

Kontrollera att sökvägen är korrekt och klicka på Nästa.

Klicka på Nästa för att starta installationen.

Så allt gjort. Som du ser det uppdaterade sökvägsvariabeln, så om du inte stänga den innan gå vidare och göra det nu. Öppna ett nytt kommandofönster.

Så nu kan göra en Symfony 2 Plats. Gå till c:\xampp htdocs

cd c:\xampp htdocs

Skapa ett nytt projekt

kompositör create-projekt Symfony / ram-standard-utgåva SymfonyTest / 2.1.3

Så nu har vi en installation av Symfony 2.1.3 upp gå till url:

http://lokalvärd:8080/SymfonyTest / web / config.php

Och du kommer att välkomnas av den här skärmen:

Nästa upp.. konfigurera PHP..

7 Responses to “Install Symfony 2 development environment on windows – Part 3 Konfigurera apache och installera kompositören”

 1. Mei

  Thanks for this guide, it’s very useful and I had everything running in minutes.

  I did have a minor problem when creating a new project, as I did not leave a space between the third and fourth argument, i.e. “SymfonyTest/ 2.1.2”.

 2. George

  Follow this tutorial for easy setup in windows
  http://www.youtube.com/watch?v=yhKPM4v6p_k

 3. Mikael Ohlsson

  Trevlig handledning George. Men människor som också behöver för att få git, kompositör, php etc korrekt inställd (för all utveckling miljö) i min åsikt. Setting up an project in the IDE is the small thing 😉
  (please avoid posting multiple post just linking to your video)

 4. anon

  Before installing composer uncomment openssl in php.ini
  i.e. Change ;extension=php_openssl.dll to extension=php_openssl.dll in xampp/php/php.ini and restart apache

 5. Ingutia

  hallo after typing composer create- project ……………..Test/ 2.1.2 i had an error message “https://packagist.org/packages.jsonfile could not be downloaded

 6. Mikael Ohlsson

  Do not know the problemmake sure that its typed exactly like this (copy paste) and all on one line:

  kompositör create-projekt Symfony / ram-standard-utgåva SymfonyTest / 2.1.3

  Uppdaterat texten så att den är synlig på en rad och ändras till version 2.1.3

 7. Abdullah

  thanx mycket
  Jag har tröttnat installera Symfony timmarna finna detta
  bra!

Leave a Reply

 • (kommer inte att publiceras)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>