Git

As I mentioned in the post below I am starting up a new project. Seems like Git is the way to go now days :). Git is a distributed version control system but I do not really trust myselfe so I decided to find an online service to sync with. Att hitta en tjänst för open source-projekt är lätt men jag vill inte att mitt projekt att vara öppen källkod (åtminstone inte just nu). Jag gjorde några söka runt på nätet och Assembla verkar vara det bästa alternativet för mig.

http://git-scm.com/

https://www.assembla.com/

Leave a Reply

  • (kommer inte att publiceras)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>