Den odemokratiska democratcy

I Italien just nu demokratin sätts ur spel. När en person kontrollerar massmedia som Berlusconi normalitet eller contry sätts ur spelet. Jag tror ingen förnuftig demokratisk människa skulle argumentera med mig om att han kontrollerar de flesta av medierna i Italien och att han använder denna position.

För de flesta människor i Europa Silvio Berloscon är ett skämt. Det enda problemet är att skämtet har en hel del makt i första hand Italien och sedan Italien som ett land med en hel del makt i europeisk enighet. Utan en fri press det kan inte finnas ett demokratiskt val och i ett normalt land politiken och medierna inte tillåts sova tillsammans.
Jag förklarar härmed Italien en diktatur. Silvio är en expert på att styra media och spela folk Italien. Frågan som måste ställas är inte om han är en karismatisk ledare eller en bra ledare. Frågan måste ställas är om en person som styr (genom grund eller genom att familjen styr / äger en stor del av) media, ska han / hon att kunna köra för regeringen. Och om jag kunde ha ett talesätt som är trotsigt inte. Om en person styr media (och som inte bör tillåtas) personen bör inte tillåtas att köra för regeringen.
Så enligt mig… och vad jag har sett av Berlosconi… Italien är idag en diktatur… Och de har röstat dem selfe där..
LEVE det odemokratiska DEMOCRATCY!

Leave a Reply

  • (kommer inte att publiceras)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>