Jing – Screen recorder and screen capture

The best things in life are free and so is Jing.

“The concept of Jing is the always-ready program that instantly captures and shares images and video…from your computer to anywhere.”

Väntade på Camtasia Studio till att ladda ner. A great tool for producing video tutorials that I use for my work at Malmö University. Så beslutade att se vad andra produkter som de hade och sedan jag snubblat på Jing. Jing är inte ett verktyg för att producera video tutorials (du kan inte redigera video eller ljud i efterhand) men det är ett bra verktyg för att besvara frågor med en liten video. Det är också ett utmärkt verktyg för skärmdumpar.

Jing fungerar på både OS X och Windows och du kan ladda upp bilder och filmer direkt till screencast.com, Flickr eller ftp (och spara den lokalt). Det mest fantastiska med det är att du kan producera ett litet klipp och ladda upp det inom en minut.

Så går vad väntar du på? Ladda ner det och ge det ett försök.

Leave a Reply

  • (kommer inte att publiceras)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>