CSLA .NET

Rockford Lhotka’s CSLA .NET framework is an application development framework that reduces the cost of building and maintaining applications.
The framework enables developers to leverage the power of object-oriented design as the basis for creating powerful applications. Business objects based on CSLA automatically gain many advanced features that simplify the creation of Windows Forms, Webbformulär, WPF, WCF, WF och Web Services gränssnitt.
CSLA NET ger stor flexibilitet i objekt uthållighet, så affärsobjekt kan använda praktiskt taget alla datakällor tillgängliga. Ramverks stöder 1-, 2- och n-tier modeller genom begreppet rörliga objekt. Detta ger flexibilitet att optimera prestanda, skalbarhet, säkerhet och feltolerans med några ändringar för att koda i UI eller affärsobjekt.


CSLA .NET

Leave a Reply

  • (kommer inte att publiceras)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>