UIF to ISO converter? – Mac Forums

UIF to ISO converter? – Mac Forums: “There are no mac programs that can handle the UIF format as far as I know.

The only FREE way I have figured out how to do it is:

1. Install X11
2. Install Darwine
3. Download MagicISO
4. Open Winehelper (it’s in the Darwine folder)
5. med användning Winehelper, öppna MagicISO installations
6. installera MagicISO
7. med användning Winehelper, öppen MagicISO
8. Under "Verktyg’ Välj "Packa UIF filer’ Välj UIF fil du vill konvertera och tryck "expandera.’ Det kommer ut som en ISO. Du kan sedan använda Skivverktyg för att öppna eller bränna ISO.”

Leave a Reply

  • (kommer inte att publiceras)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>