Spara ett objekt till programinställningar

I programinställningar filen (fastigheter / Settings.settings) Du kan ange olika typer för att fastställa. Jag ville spara ett objekt som en användare inställning men jag kunde inte få arbeta. Slutligen efter en timme eller så gooleing jag hittat lösningen. Du måste ställa in på vilket sätt föremålet är serie. För att göra som kan öppnas Settings.Designer.cs (expandera Settings.settings att se det) och lägga till följande rad i framför fastigheten som du vill styra serialisering på:

[global::System.Configuration.SettingsSerializeAs(System.Configuration.SettingsSerializeAs.Binary)]

Och bang! Det hela fungerar (så länge du har en serializable fil som är). Du kan också välja XML eller String (standard)

Leave a Reply

  • (kommer inte att publiceras)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>